HOME > PRODUCTS > WIREROPE AND ACCESSORY > Wire Rope Clip
Wire Rope Clip ( คลิ๊บล็อคสลิง )
 

Wire Rope Clip หรือ คลิ๊บล็อคสลิง หรือ กิ๊ปจับสลิง ใช้ล็อคสลิงสองเส้นเข้าด้วยกัน ดังรูป

wire clip
วัสดุ Wire size
เหล็กเหนียว 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1"
เหล็กหล่อ 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" - - - -
สแตนเลส 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" - -
 
สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com
Last Update : March 2013 
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address