HOME > PRODUCTS > WIREROPE AND ACCESSORY > Shackle
Shackle ( สะเก็น)
 

สะเก็น ( Shackles )
แบ่งตามลักษณะการใช้งาน โดยทั่วไปมีสองชนิดคือ
แบบ bow type หรือ ที่เรียกว่า สะเก็นโอเมก้า ใช้กับงานสลิงและตะขอเกี่ยว
และ แบบ D type หรือ สะเก็นกลม ใช้กับงานโซ่
หรือ หากจะแบ่งตามลักษณะของ Pin ก็อาจแบ่งได้เป็นสามแบบคือ
Round Pin คือใช้สลักหัวกลมแล้วล็อคด้วย cottter pin หรือสลักถ่าง
แบบ Bolt type คือใช้โบล์ทแล้วล็อคด้วยน๊อตหกเหลี่ยม แล้วล็อคสลักถ่างที่ปลายโบล์ทอีกทีเพื่อกันน๊อตคลาย และ
แบบที่นิยมใช้คือแบบ Screw Pin คือใช้สลักเกลียวมีหัวเป็นหางปลา สามารถล็อคและคลายออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

แบบสะเก็น ขนาด
สะเก็นกลม
เหล็ก
-
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
-
-
สะเก็นกลม
สแตนเลส
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
-
-
-
-
สะเก็นโอเมก้า
แกนแดง
-
-
-
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1,1/4"
1,1/2"

ข้อควรระวังในการใช้ sheckle
1. ไม่ควรใช้ Bolt+Nut ธรรมดาเปลี่ยนแทน Pin เดิม
warn1

2. ไม่ควรเกี่ยวตะขอด้าน Pin เพราะจะทำให้สะเก็นรับน้ำหนักได้น้อยลง
warn2

3. ไม่ควรใช้สะเก็นชนิด Screw type กับงานที่มีการเคลื่อนที่ของสลิง เพราะจะทำให้ Pin คลายออกและหลุดได้
warn3

สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com
Last Update : March 2013
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address