HOME > PRODUCTS > SCREW > Self Tapping Screw Flat Head & Pan Head
Self Tapping Screw Flat Head (JF)
(สกรูเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์ )
Self Tapping Screw Pan Head (JP)
(สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม)
     

วัสดุ : เหล็กชุบนิกเกิล

 
ขนาด
ความยาว ( นิ้ว )
#2 (2 mm.) 1/4" 5/16" 3/8" - - - - - - - - -
#4 (2.9 mm) 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" - - -
#6 (3.6 mm.) 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" - -
#7 (3.9 mm.) - - 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" - -
#8 (4.2 mm.) - - 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"
#10 (4.8 mm.) - - 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"
#12 (5.5 mm.) - - - 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"
#14 (6 mm.) - - - 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"

วัสดุ : สแตนเลส

screw dimension
ขนาด

Flat Head Dimension (Philips type)

Pan Head Dimension (Philips type)
dk (mm.) k (mm.) dk (mm.) k (mm.)
2 mm. 4 1.2 3.5 1.3
2.5 mm. 5 1.45 4.5 1.7
3 mm. 6 1.75 5.5 2
3.5 mm. 7 2 6 2.3
4 mm. 8 2.3 7 2.6
4.5 mm. 9 2.25 8 2.9
5 mm. 10 2.8 9 3.3
6 mm. 12 3.4 10.5 3.9
ขนาด
ความยาว ( mm. )
2 mm. 6 8 10 12 - - - - - - - - - -
2.5 mm. 6 8 10 12 - - - - - - - - - -
3 mm. 6 8 10 12 16 20 25 30 - 40 - - - -
3.5 mm. - 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 - -
4 mm. 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 65 75
4.5 mm. - - 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 - -
5 mm. - - 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 65 75
6 mm. - - - 12 16 20 25 30 35 40 45 50 65 75

สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com

Last Update : September 2011   
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address