HOME > PRODUCTS > SCREW > Self Drilling Wood Screw
Self Drilling Wood Screw
(สกรูเกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมปลายผ่าร่อง)
เบอร์ 10-12G เบอร์ 12-11G
- ความยาว 25 mm. ( 1" )
- ความยาว 40 mm. ( 1-1/2" )
- ความยาว 50 mm. ( 2" )
- ความยาว 65 mm. ( 2-1/2" )
ความยาว 75 mm. ( 3" ) ความยาว 75 mm. ( 3" )
ความยาว 90 mm. ( 3-1/2" ) ความยาว 90 mm. ( 3-1/2" )
ความยาว 100 mm. (4" ) ความยาว 100 mm. (4" )
   
สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com
Last Update : September 2011   
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address