HOME > PRODUCTS > SCREW > Self Drilling Screw for Metal Sheet
Self Drilling Screw for Metal Sheet
(สกรูเกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมปลายแหลมสำหรับงานหลังคาเหล็ก)
 
สกรูงานหลังคาเหล็ก Metal Sheet สำหรับแปไม้
ขนาด (เบอร์) 14/12-12 x 2" 14/12-12 x 2 1/2" 14x12-12 x 3"
 

สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทาง หมายเลขโทรศัพทด้านล่าง์ หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com

Last Update : February 2012   
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address