HOME > PRODUCTS > NUT > Self Lock Counter Nut
Self Lock Counter Nut (น๊อตล็อค )
น๊อตล็อคเกลียวนิ้ว

น๊อต สแตนเลส

น๊อตขาว
3/16" x 24NC
-
1/4" x 20NC
1/4" x 20NC
-
1/4" x 28NF
5/16" x 18NC
5/16" x 18NC
-
5/16" x 24NF
3/8" x 16NC
3/8" x 16NC
-
3/8" x 24NF
7/16" x 14NC
7/16" x 14NC
-
7/16" x 20NF
1/2" x 13NC
1/2" x 13NC
1/2" x 20NF
1/2" x 20NF
-
1/2" x 12BSW
-
9/16" x 12NC
-
9/16" x 18NF
5/8" x 11NC
5/8" x 11NC
-
5/8" x 18NF
3/4" x 10NC
3/4" x 10NC
3/4" x 16NF
7/8" x 9NC
7/8" x 14NF
1" x 8NC
1" x 12NF
น๊อตล็อคเกลียวมิล
น๊อต สแตนเลส
น๊อตขาว
M3 x 0.5
M3 x 0.5
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M8 x 1.25
-
M10 x 1.0
-
M10 x 1.25 (ประแจ 14 mm.)
-
M10 x 1.25 (ประแจ 17 mm.)
M10 x 1.5
M10 x 1.5
-
M12 x 1.25
-
M12 x 1.5
M12 x 1.75
M12 x 1.75
-
M14 x 1.5
M14 x 2.0
M14 x 2.0
-
M16 x 1.5
M16 x 2.0
M16 x 2.0
-
M18 x 1.5
M18 x 2.5
M18 x 2.5
-
M20 x 1.5
M20 x 2.5
M20 x 2.5
-
M22 x 2.5
-
M24 x 1.5
M24 x 3.0
M24 x 3.0
สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com
Last Update : March 2012   
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address