HOME > PRODUCTS > NUT > Hexagon Nut
Hexagon Nut (น๊อตหัวหกเหลี่ยม )
 
น๊อตหัวหกเหลี่ยมเกลียวนิ้ว

น๊อต
สแตนเลส

น๊อตขาว
เกลียว BSW
น๊อตปั๊มร้อน เกลียว NF
น๊อตปั๊มร้อน
เกลียว NC
น๊อตปั๊มเย็น
เกลียว NF
น๊อตปั๊มเย็น
เกลียว NC
1/8"
-
-
-
-
-
5/32"
-
-
-
-
-
3/16"
-
-
-
-
-
1/4"
1/4"
-
-
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
-
-
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
-
-
3/8"
3/8"
7/16"
7/16"
-
-
7/16"
7/16"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
-
-
-
-
9/16"
9/16"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
-
-
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
-
-
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
-
-
1"
1"
1"
1"
-
-
1,1/8"
-
1,1/8"
1,1/8"
-
-
1,1/4"
1,1/4"
1,1/4"
1,1/4"
-
-
1,1/2"
1,1/2"
1,1/2"
1,1/2"
-
-
2"
2"
-
-
-
-
น๊อตหัวหกเหลี่ยมเกลียวมิล
น๊อต
สแตนเลส
น๊อตมิลขาว
น๊อตมิลดำ
ชุบแข็ง 8.8
M2
-
-
M2.5
-
-
M3
-
-
M4
-
-
M5
M5
-
M6
M6
M6x1
M8
M8
M8x1.25
-
-
M10x1.25
M10
M10
M10x1.5
-
-
M12x1.25
M12
M12
M12x1.75
-
-
M14x1.5
M14
-
M14x2
-
-
M16x1.5
M16
-
M16x2
-
-
M18x1.5
M18
-
M18x2.5
-
-
M20x1.5
M20
-
M20x2.5
-
-
M22x1.5
M22
-
M22x2.5
-
-
M24x1.5
M24
-
M24x3
M27
-
-
M30
-
-
M33
-
-
M36
-
-
สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com
Last Update : March 2012
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address