HOME > PRODUCTS > BOLT > Machine Screw
Machine Screw (สกรูหัวกลมผ่าเกลียวนิ้ว)

ขนาด

ความยาว
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3"        
5/32" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3"        
3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6"
1/4"   3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6"
สอบถามราคา, รายละเอียด หรือ สั่งจองสินค้า ได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail : info@sunsun-supply.com
Last Update : November 2012
I    About us    I    Products    I    Made to Order    I    Contact us    I
sunsun-address